PDA

View Full Version : Tuyển tập các bộ truyện kiếm hiệp nổi tiếng của Kim Dung do VOV phát hànhnsdv1905
23-11-2011, 06:24 PM
http://kkvn.net/wp-content/uploads/2011/07/loc-dinh-ky-150x150.jpg (http://kkvn.net/nghe-truyen-kiem-hiep-online/loc-dinh-ky/)
Lộc đỉnh ký (http://kkvn.net/nghe-truyen-kiem-hiep-online/loc-dinh-ky/)
Giọng đọc:Vov Giao Thông
Tác giả:Kim Dung
Trạng thái:Đủ bộ ( 92 tập )
Nghe online (http://kkvn.net/nghe-truyen-kiem-hiep-online/loc-dinh-ky/)http://kkvn.net/wp-content/uploads/2011/07/thien-long-bat-bo-150x150.jpg (http://kkvn.net/nghe-truyen-kiem-hiep-online/thien-long-bat-bo/)
Thiên long bát bộ (http://kkvn.net/nghe-truyen-kiem-hiep-online/thien-long-bat-bo/)
Giọng đọc:Vov Giao Thông
Tác giả:Kim Dung
Trạng thái:Đủ bộ ( 99 tập )
Nghe online (http://kkvn.net/nghe-truyen-kiem-hiep-online/thien-long-bat-bo/)http://kkvn.net/wp-content/uploads/2011/07/y-thien-do-long-ky-150x150.jpg (http://kkvn.net/nghe-truyen-kiem-hiep-online/y-thien-do-long-ky/)
Ỷ thiên đồ long ký (http://kkvn.net/nghe-truyen-kiem-hiep-online/y-thien-do-long-ky/)
Giọng đọc:Vov Giao Thông
Tác giả:Kim Dung
Trạng thái:Đủ bộ ( 85 tập )
Nghe online (http://kkvn.net/nghe-truyen-kiem-hiep-online/y-thien-do-long-ky/)http://kkvn.net/wp-content/uploads/2011/07/tieu-ngao-giang-ho-150x150.jpg (http://kkvn.net/nghe-truyen-kiem-hiep-online/tieu-ngao-giang-ho/)
Tiếu ngạo giang hồ (http://kkvn.net/nghe-truyen-kiem-hiep-online/tieu-ngao-giang-ho/)
Giọng đọc:Vov Giao Thông
Tác giả:Kim Dung
Trạng thái:Đủ bộ ( 132 tập )
Nghe online (http://kkvn.net/nghe-truyen-kiem-hiep-online/tieu-ngao-giang-ho/)http://kkvn.net/wp-content/uploads/2011/07/than-dieu-hiep-lu-150x150.jpg (http://kkvn.net/nghe-truyen-kiem-hiep-online/than-dieu-hiep-lu/)
Thần điêu hiệp lữ (http://kkvn.net/nghe-truyen-kiem-hiep-online/than-dieu-hiep-lu/)
Giọng đọc:Vov Giao Thông
Tác giả:Kim Dung
Trạng thái:Đủ bộ ( 76 tập )
Nghe online (http://kkvn.net/nghe-truyen-kiem-hiep-online/than-dieu-hiep-lu/)http://kkvn.net/wp-content/uploads/2011/07/anh-hung-xa-dieu-150x150.jpg (http://kkvn.net/nghe-truyen-kiem-hiep-online/anh-hung-xa-dieu/)
Anh hùng xạ điêu (http://kkvn.net/nghe-truyen-kiem-hiep-online/anh-hung-xa-dieu/)
Nghe online (http://kkvn.net/nghe-truyen-kiem-hiep-online/anh-hung-xa-dieu/)http://kkvn.net/wp-content/uploads/2011/10/Hiep_khach_hanh-150x150.jpg (http://kkvn.net/nghe-truyen-kiem-hiep-online/hiep-khach-hanh-kim-dung-vov-giao-thong/)
Hiệp khách hành (http://kkvn.net/nghe-truyen-kiem-hiep-online/hiep-khach-hanh-kim-dung-vov-giao-thong/)
Nghe online (http://kkvn.net/nghe-truyen-kiem-hiep-online/hiep-khach-hanh-kim-dung-vov-giao-thong/)