Hướng Dẫn Nhiem Vu Trùng Sinh 5 Game Võ Lâm 2 ( 9.0.2 )Auto Gianghồ TL cho Võ Lâm II (Update bản 9.0.2)
Số lượng người download hiện nay rất lớn nên quá trình download có thể bị lỗi.
Lưu ý sau khi download,chạy file install sẽ tự động tạo thư mục GHTL chứa auto nằm ngoài màn hình nền(Destkop) ví dụ

DOWNLOAD AUTO JX2GIANGHOTL TAI DAYDOWNLOAD AUTO JX2GIANGHOTL TAI DAY
Link NoiLoan.net
GHTL9.0.2rarGHTL9.0.2rar
Link*Mediafire


Minh tiếp tục hướng dẫn sử dụng auto JX2 GIANGHOTL
click file "Giang Hồ TL.exe"
Auto Gianghồ TL cho Võ Lâm II (Update bản 9.0.2)Auto Gianghồ TL cho Võ Lâm II (Update bản 9.0.2)
- tách riêng auto cho mỗi con tha hồ chọn lựa.


Auto :
- Báo danh chiến trường.
- Làm nhiệm vụ Thỏ Nướng.(Yêu cầu chỉnh đúng ngày giờ trên máy để auto làm việc tốt)
- Tự động trồng cây
- đào tài nguyên chiến
-nhặt túi (túi boss Hoàng Kim và túi Trái cây)
- Vượt ải bạn đồng hành (giúp ăn túi thực phẩm khi máu Pet thấp và di chuyển và nhặt rương nếu stick thêm treo acc)
- nộp bát nhã chứng thư


Và những tính năng giúp thuận lợi khi auto :
- đốt pháo
- chế bánh ngô
- bơm máu cho nhân vật khi máu nhân vật < 50%.
- nhận hồi sinh khi cắm treo acc.....