WinSetupFromUSB là tập hợp các công cụ liên quan đến việc tạo khởi động cho ổ USB. WinSetupFromUSB tip bóng đá với tip chức năng chính nhận định bóng đá là tạo ổ USB khởi động và thực hiện cài đặt Windows XP/2000/2003. WinSetupFromUSB hỗ trợ tip free ổ USB Flash (removable), tip USB HDD (fixed) và không nhận định tip free bóng nhận định bóng đá đá yêu cầu ổ USB đặc biệt. Với việc sử dụng tip free GRUB4DOS để quản lý menu khởi động, có thể tạo multiboot cho ổ USB với các lựa chọn sau:tip bóng đá miễn phítip bóng đá miễn phí - Thêm tip free lựa chọn khởi bóng đá động với các free tip đĩa PE 1.6 như UBCD4Win, BartPE, WinBuilder.- nhận định bóng đá Thêm lựa chọn khởi động với đĩa cài Vista, các đĩa dạng WinPE 2.x như Active Boot Disk V3, tip miễn phí V4.free tip- Thêm lựa chọn khởi động với đĩa sử dụng syslinux như đĩa công cụ Ultimate Boot CD.Ngoài ra, WinSetupFromUSB bóng đá còn bao gồm thêm 2 công cụ độc lập là tip bóng đá HP USB Disk Storage Format và PeToUSB tip bong da mien phi được sử dụng để format cho ổ USB.Nguồn:Khosoft.comLink download:http://me.zing.vn/apps/sharefile?par...sxNTAwNTgwNA==